Hot Case

熱銷個案 > 台北
太子松馥

地段:桃園市中壢區雙嶺段1449地號
層數: 地上14F/地下2F
戶數: 107戶
完工年度:2018年

熱銷專線:03-286-6628桃園市中壢區松勇路50~68號 (No. 50, Songyong Rd., Zhongli Dist., Taoyuan City 320, Taiwan)
太子信義

 地段: 新北市新莊區副都心段
層數: B3/22F
戶數: 76戶,125車位
完工年度:2016

禮賓專線:02-85213565新北市新莊區中原路656號(No.656, Zhongyuan Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan)
禮賓專線:(02)8521-3565
太子馥3期

地段:桃園縣大園鄉機場捷運公園路. 致遠一路口
層數:B3/26F

戶數: 100戶,197車位
完工年度:2017

熱銷專線:03-287-2668桃園市大園區公園路一段45號(No.45, Sec. 1, Gongyuan Rd., Dayuan Dist., Taoyuan City 337, Taiwan)
熱銷專線:(03)287-2668
太子華威

地段: 士林區芝山段一小段572地號
層數: B2/14F
戶數: 10戶
完工年度:2017年

禮賓專線:02-28380551台北市士林區至誠路一段138號 (No.138, Sec. 1, Zhicheng Rd., Shilin Dist., Taipei City 111, Taiwan)
禮賓專線:(02)2838-0551